ร้อยวัน รันวงการขยะ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

งานแข่งขันสร้างโมเดล
การจัดการขยะในประเทศไทย
ผ่านการลงมือทำจริง
ในชุมชนต้นแบบคุ้งบางกระเจ้า

ครั้งแรกของการเปิดพื้นที่ระดมความคิดเพื่อแก้วิกฤตขยะ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท รับสมัครผู้ที่สนใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นนิสิตนักศึกษา พนักงานบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญที่กำลังศึกษาเรื่องขยะอยู่ หากคุณมีไอเดียใหม่ ๆ และทนไม่ไหวกับปัญหาขยะในประเทศไทย มาร่วมกันสร้างโมเดลจัดการขยะเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลได้จริง

สมัครเข้าร่วมโครงการ
งานแข่งขันสร้างโมเดล
การจัดการขยะในประเทศไทย
ผ่านการลงมือทำจริง
ในชุมชนต้นแบบคุ้งบางกระเจ้า

ครั้งแรกของการเปิดพื้นที่ระดมความคิดเพื่อแก้วิกฤตขยะ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท รับสมัครผู้ที่สนใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นนิสิตนักศึกษา พนักงานบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญที่กำลังศึกษาเรื่องขยะอยู่ หากคุณมีไอเดียใหม่ ๆ และทนไม่ไหวกับปัญหาขยะในประเทศไทย มาร่วมกันสร้างโมเดลจัดการขยะเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลได้จริง

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ปัจจุบัน “ประเทศไทย”
ติดอันดับโลกเรื่องขยะ


ที่มา United Nations Environment Programme, Waste Management in ASEAN Countries (2017)
กรมควบคุมมลพิษ,
ที่มา รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทษไทย (2559)
ที่มา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ (2559)

 โจทย์การแข่งขัน

สร้างโมเดลการจัดการขยะในชุมชน
ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้

ดาวน์โหลดโจทย์

กำหนดการ

ขั้นตอนการสมัคร

เงินรางวัล

MENTORS

JUDGES

THE 100-DAY CHALLENGE BEGINS IN

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Partners

Organize by

For more information